Meer voederhagen in het kleiweidegebied

Samen met 8 melkveehouders uit het Kleiweide gebied zijn wij momenteel bezig met een aanvraag voor het aanplanten van voederheggen. Door het aanplanten van voederhagen langs kavelpaden en perceelgrenzen rondom de boerderij hebben koeien de mogelijkheid om hier van te ‘grazen’.

Medicatie voor koeien

Veel boeren is het wel eens opgevallen dat vee bij een wilg blijft staan om hier van te vreten. Dit heeft te maken met de ontstekingsremmende stof salicine (basis van aspirine), waar de koe op dat moment behoefte aan heeft. Naast wilg zijn er meerdere soorten waarvan bekend is dat deze een positief effect hebben op de gezondheid van het vee vanwege inhoudstoffen (o.a. tanninen), of hogere mineralengehaltes (o.a. calcium, zink).

Meer biodiversiteit én gezonder vee

Door het aanplanten van voederhagen kan enerzijds de biodiversiteit versterkt worden en anderzijds de gezondheid van het vee. Om hiermee te experimenteren hebben 8 melkveehouders in het kleiweidegebied de handen ineengeslagen om in totaal ca. 1,2 kilometer meter voederheg aan te planten.

Interesse?

Mocht u in het kleiweidegebied zitten en ook interesse hebben om mee te doen aan dit project dan kunt u dat bij ons aangeven. Wacht niet te lang, wij zitten in de afrondende fase van het traject en willen begin volgend jaar al gaan starten. 🙂

Mail naar: info@livinglabfryslan.frl