Mengsels en Management

In het experiment Mengsels en Management binnen het project Koeien en Kruiden onderzoeken we hoe kruidenrijk grasland het beste aangelegd en beheerd kan worden. Op Dairy Campus (kleigrond) hebben we in augustus 2017 een kruidenproef ingezaaid met drie verschillende mengsels.

Deze drie mengsels zijn onderworpen aan vier verschillende beheren: combinaties van wel of geen uitgestelde maaidatum en verschillende bemestingsniveaus.

 

Afgelopen week zijn er metingen gedaan naar insecten en de botanische samenstelling van de plots. Doel is om inzichtelijk te krijgen wat de invloed is van het beheer op de ontwikkeling in de soortensamenstelling van het kruidenrijk grasland.
De proef wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut in samenwerking met Van Hall Larenstein en Dairy Campus.

Op de bovenste foto vindt een meting plaats van de vegetatiestructuur. De tweede foto is genomen vh proefveld vh project Koeien & Kruiden.

Meer info: https://www.dairycampus.nl/…/Lopend…/Koeien-en-Kruiden-1.htm