Minicursus Biologisch Boeren 13 & 20 september

Aankomende 13 en 20 september wordt er wegens succes wederom een minicursus Biologisch boeren georganiseerd door FBBF in samenwerking met Living Lab Fryslân.

Feriening Biologyske Boeren Fryslân (FBBF)

FBBF is een groep biologische boeren die zich heeft voorgenomen om te werken aan meer bekendheid over de biologische boerenpraktijk. Behalve consumenten en beleidsmakers, willen we ook gangbare boeren inspireren met de praktische oplossingen die de biologische landbouw kan bieden, voor de boer zelf en voor de kwaliteit van de leefomgeving. FBBF gelooft erin dat veel boeren (in deze tijd van transitie) op zoek zijn naar nieuwe, duurzame mogelijkheden voor inpassing in het eigen bedrijf.

Het uitgangspunt van FBBF is dat verantwoorde productie van voedsel leidt tot een gewaardeerd product, een gezonde omgeving en minder afhankelijkheid van externe inputs. De bodem speelt hierbij een belangrijke rol. Dit uitgangspunt geldt voor alle boeren, ook al verschillen de bedrijfssystemen en de grondslag.

Voor wie?

Onze uitnodiging richt zich op belangstellenden, maar vooral ook op boeren die zich voor het eerst gewoon eens willen oriënteren op deze vorm van landbouw en actuele praktijkverhalen willen horen.

In een mini-cursus van twee avonden willen wij u vertellen wat biologisch in de praktijk betekent.

Programma-opzet

  • Avondbijeenkomst 1 (theorie): woensdag 13 september 20:00 uur

    De eerste avond is er een lezing en gesprek met Kees Water (Ekopart) over de biologische principes en de cijfers achter het bedrijf (bedrijfseconomisch en milieutechnisch).

  • Avondbijeenkomst 2 (excursie): woensdag 20 september 20:00 uur

    De tweede avond geven we een rondleiding op een biologisch dynamisch melkveebedrijf en wordt verteld door bioboeren wat hun inspireert en waar zij tegenaan lopen.

Met deze avonden proberen we concrete eye-openers te bieden en jouw vragen te kunnen beantwoorden en we gaan met elkaar de dialoog aan. We brengen elkaar vast op ideeën en kunnen zo gezamenlijk een stap zetten naar toekomstbestendige landbouw.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.