Mooie beelden van de Friese landbouw

Mooie beelden van de Friese landbouwgrond delen we graag met jullie. Tijdens de ecologische schouw van vorige week hebben we weer een aantal mooie foto’s gemaakt. Waaronder: witte klaver: erg goed voor zowel boer als biodiversiteit en trekt veel hommels aan! Een mestflat vol leven. Bloemrijke randen en zoekplaatjes in kruidenrijk grasland en nog meer.

Tureluursnest

Kruidenrijk grasland in de Workumerwaard.

Bloemrijke rand bij Hiddum.

Mestflat vol leven.

Witte klaver; goed voor boer en biodiversiteit!

Zoekplaatje: kievitskuiken in kruidenrijk grasland.