Mooie publiciteit rondom 120 natuurinclusieve landbouwprojecten

Er stond een mooi artikel afgelopen weekend in Veldpost over de 120 projecten rondom Natuurinclusieve landbouw die hebben gelopen / gaande zijn in Fryslân. Het is een verzameling van initiatieven die nu inzichtelijk en benaderbaar worden gemaakt.
De provinsje werkt hierin nauw met ons samen. De doelen zijn: kennisdeling en onderlinge verbinding, ook om versnippering te voorkomen.

Afgelopen week was er bijv. een bijeenkomst inFries Landbouw Museumwaar een groep boeren bij elkaar kwam, samen met een tweetal experts om stappen te maken naar een Natuurinclusief stalsysteem. Dit is één van de projecten waarmee we bezig zijn. Wij verwachten hier volgende week meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Hierbij zijn ook betrokken:

  • Wageningen University & Research
  • Dairy Campus
  • Boerenverstand en
  • Agroagenda Noord.

Consulent (en boer) Ysbrand Galama geeft aan: ‘De tijd van drijfmest is voorbij. Wij denken dat we de mest beter kunnen verwaarden en daarmee een positieve bijdrage kunnen leveren aan de bodem en het milieu, daarom zijn we een zoektocht begonnen naar stallen die aan deze voorwaarden voldoen. Mest scheiden is de basis voor het grote verschil’.

Ook boer Jilt Veenstra uit Damwoude komt in het artikel aan bod. Hij geeft aan ‘Ik vind dat het rentmeesterschap serieus moet worden genomen. De generatie na ons moet niet de negatieve vruchten van ons werk plukken. We missen nu alleen nog een verdienmodel en juist dat is hard nodig.’
U vindt de projectenlijst onder de menu-optie Projecten: https://www.livinglabfryslan.frl/projecten/