In welke mate vindt u natuurinclusieve landbouw belangrijk?

Natuurinclusieve voorwaarden in pachtcontracten.
De laatste jaren zien we dat natuurinclusieve landbouw (NIL) steeds meer in de praktijk wordt toegepast, dit sluit aan bij de doelstellingen van het rijk en de provincie. In Fryslân wordt maar liefst 40% van het totaal aan landbouwgrond verpacht.

Dit was voor Living Lab Fryslân aanleiding om in 2022 ‘Natuurinclusieve verpacht’ als hoofdthema te kiezen. Met de grond hebben verpachters de basis voor NIL in bezit en kunnen ze het verschil maken. Zo kunnen dan immers letterlijk en figuurlijk meters worden gemaakt naar NIL.

Goed rentmeesterschap
Vanuit de rol van goed rentmeesterschap denken steeds meer verpachters na over deze vorm van pacht. Maar wat is dan mogelijk en hoe pak je dat aan? Voor meer duidelijkheid is deze uiting ontwikkeld.

Voor een verpachter wordt duidelijk hoe hij NIL kan opnemen in het pachtbeleid, welke keuzes er zijn en hoe je dat uitvoert.

Samenwerken
Het succes van meer NIL bij te verpachte gronden is afhankelijk van een goede samenwerking met de boer. Dit is alleen te realiseren door met elkaar in dialoog te gaan. Bij dit gesprek kan dit stroomschema erg functioneel zijn doordat deze duiding en richting biedt. Alleen met elkaar kan een stap voorwaarts gemaakt worden.

N.B.: Dit stroomschema is in samenwerking met rentmeester De Koe ontwikkeld en is een aanzet voor het gesprek over natuurinclusieve verpacht. 

Alleen kun je sneller, maar samen kom je verder.

Bekijk de poster