Nieuwsbrief december

Onze nieuwsbrief is eind vorige week weer verzonden naar meer dan 1000 geabonneerden. Heb jij ‘m al gezien?

Je leest o.a. over:
– ons nieuwe jaarthema: Samenwerking
– de naamswijziging van onze organisatie per 1 januari 2024 nl.: BoerenNatuur Fryslân
– de nieuwste poster Biodiversiteit rondom Groenblauwe dooradering in het agrarisch landschap
– hulp bij stikstofreductie door adviseurs van de Landbouw Adviespool – nieuws uit studiegroepen en projecten
– de laatste bijeenkomsten
– de planning voor de komende tijd

Lees je mee? ow.ly/3oAI50Qjp0u