Kansen Jerseys en andere veerassen op natter veen

haalbaarheids (en vertrapping schade) onderzoek tot overschakeling op Jerseys/ander vee (doorrekenen) bij nattere veenweide

Amazing Grazing

Stimuleren weidegang voor diergezondheid en bodemgezondheid door ontwikkelen kennis en tools.