Verduurzaming maisteelt/veen zonder glyfosfaat

onkruiddruk op veen is groot, anticiperen op verbod op glyfosfaat met NKG

Aangepaste machines voor op natter veen

oplossingen en een toekomstbestendige loonwerksector realiseren in het Friese veenweidegebied bij natter veen

Maisteelt in relatie tot Veenweideopgave

Testen van verschillende grondbewerkings en zaaitechnieken om bodemdaling te beperken bij maisteelt op veen grond.

Subsidieregeling machines NKG loonwerkers

Loonwerkers doen mais- landwerk op veen, stimuleren aanschaf machines NKG

Klei in Veen

Lab-proef ism Westelijk Veengebied + veldproef 2 boeren Delfstrahuizen: doel is klei-humus complexen organiseren en daarmee vertragen oxidatie in veen

Zeoliet

Onderzoek naar effect van toevoegen zeoliet aan mest en bodem op nitraat uitspoeling op zandgrond

Sorghum in relatie tot Veenweideopgave

Hoe minder de landbouwgrond gekeerd en geroerd wordt, hoe minder lucht de grond opneemt. Minder lucht in de grond zorgt mogelijk voor minder veenoxidatie. Met het project Demoproeven mais zonder kerende grondbewerking testen wij dat met de teelt van mais. Met het aanvullende project Demoproeven sorghum zonder kerende grondbewerking testen we ditzelfde met de teelt van sorghum.

Drachtkracht op het veen

Bokashi Hellup

Onderzoek van de effecten op de bodem en gewassen van productie en toepassing van gefermenteerd groenafval door middel van bokashi