Terschelling circulair

een kennis- en demonstratieprogramma ontwikkelen
met als hoofdlijn mitigatie en adaptatie van landbouw in een verziltende omgeving in balans met andere watergebruikers met soms beperkte beschikbaarheid en soms overdoses van zoet water

Fjildlab NO Friesland

In het Fjildlab Noordoost-Fryslân worden vanuit
verschillende kenniskringen met vertegenwoordigers van de 3 O’s: Bodem, Duurzame energie en klimaat, Mest, Natuur, landschap en biodiversiteit, Voeding, Voer, Water, Zoet en zout projecten geïnitieerd en uitgevoerd die bijdragen aan een circulaire economie en de
verduurzaming van de landbouwsector.