Stikstof telen

Stikstof telen, vlinderbloemigen als basis voor een natuurinclusieve akkerbouw met maximale inzet van natuurlijke processen en resulterend in minimale (milieu) verliezen en marktconforme opbrengsten. Het proefveld wordt een demonstratie locatie.

Studiegroepen natuurinclusieve landbouw

Verdiepingsbijeenkomsten middels 2 studiegroepen op het thema natuurinclusieve/kringlooplandbouw.

Pilot Consulent natuurinclusieve landbouw

Faciliteren natuurinclusieve landbouw middels Cursus en Advies door consulent.

Biologische (land-)bouwen in Fryslân

Studiegroepen voor (potentieel omschakelende) biologische boeren en uitwisseling kennis met onderwijs