Boer zoekt boer

Speeddate tussen boeren ter bevordering kringlooplandbouw

Cursus samenwerking natuurinclusieve landbouw melkveehouderij en akkerbouw

Cursus om inspiratie en kennis te delen over mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van natuurinclusieve/kringlooplandbouw

Studiegroepen natuurinclusieve landbouw

Verdiepingsbijeenkomsten middels 2 studiegroepen op het thema natuurinclusieve/kringlooplandbouw.

Diversiteit in Duurzaam Melken

Door middel van diversiteit in boeren en aanpak richting duurzaamheid te laten zien boeren stimuleren

Pilot Consulent natuurinclusieve landbouw

Faciliteren natuurinclusieve landbouw middels Cursus en Advies door consulent.