Platform Boerenkunde

Bundelen informatie en kennis uit POP3 projecten op thema landbouw

Greener future for young farmers

Ontwikkelen en beschikbaar stellen natuurinclusieve lespakketten voor het groen onderwijs

Natuurinclusieve landbouw in het onderwijs

ontwikkelen lesmateriaal, bijscholing docenten, demobedijven

Meerwaarde voor de bioboer

Het project richt zich op het laten zien van de meerwaarde van biologische landbouw door het inzichtelijk maken van effect van biologische integrale systeemaanpak op onze leefomgeving aan te tonen.

Bodemverdichting Fryslân

Verhogen bewustwording bodemverdichting onder melkveehouders en loonwerkers.

De Bodem werkplaats (bodempractor)

Kennisoverdracht naar studenten over bodemkunde

Lesmateriaal Bodem

Ontwikkelen lesmateriaal over bodem

Onderwijsdeal natuurinclusieve landbouw Fryslân

Ontwikkeling lesmateriaal, demobedrijven natuurinclusieve landbouw

Landbouwadviespool

Provincie Fryslân ziet het faciliteren van een onafhankelijk, uitvoeringsgericht en praktisch LAP een meerwaarde voor de primaire sector in haar provincie. De inzet van onafhankelijk landbouwadvies kan bijdragen aan het vergroten van de kennis om de vergroeningseisen bij de primaire productie te kunnen integreren.