Veenweidekoe van de toekomst

Vervolg onderzoek op kansen jerseys en andere veerassen op natter veen

Verkenning leverbot bij vernatting

onderzoek naar evt. toename leverbotbesmetting, salmonella bij vernatting veenweiden

Leverbot bij vernatting van veengrond

Vervolg onderzoek op Verkenning van leverbot bij vernatting. Hierbij gaat het om monitoring van 5 jaar met HAKLAM boeren, verdere kennis ontwikkeling landelijk en begeleiding en voorlichting van boeren

Boomwal als apotheek

Aanplanten multifunctionele bomen en struiken in boomwallen, die naast een positief effect op biodiversiteit ook een positief effect hebben op koegezondheid.

Koeien en Kruiden

Project over de voordelen van kruidenrijk grasland voor de boer, koe en biodiversiteit. Een opvolgend project is in ontwikkeling met de naam kruidenwijzer.