Greendeal: Biomassa, fermenteren, groenstations

Wegnemen barrieres biomassa verwerking gericht op verwerking lokaal op erf of perceel en mengen met mest (mestwetgeving).

Composteren op grote schaal

Hoogwaardige regionale verwerking van (overtollig) biomassa met het oog op het verbeteren van de bodem door grote gecertificeerde organisaties.

Energie uit hout

Project waarbij het landschapsonderhoud wordt uitgevoerd door externe partij. Van het hout worden pellets gemaakt voor in de pellet kachel.

Bokashi, de bodem in ontwikkeling

Verwaarden organische reststromen tot bodemverbeteraar

GO-GRASS

EU-project waarbij laagwaardige grasstromen worden verwaard. In NL gaat het om berm- en natuurgras voor papierproductie.

Composteren op kleine schaal

Hoogwaardig lokaal biomassa verwerken voor verbeteren bodemvruchtbaarheid (bokashi)

Bokashi Groenstations

Praktijkproef en ontwikkeling blauwdruk voor groenstation bokashi