Zoet op zout programma fase 1 en 2

Verzilting

Boeren meten water Noord Nederland

Meten en verzamelen van informatie over grondwater door boeren in verziltingsgebieden