Openstelling subsidieregeling Versnellingsagenda

Heeft u een goed idee voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân? Dan kunt u vanaf 17 juni t/m 16 juli 17.00 uur een projectplan indienen bij Qop.

Openstelling subsidie

Voor subsidies vanaf € 5.000,- wordt de regeling in 2020 op 17 juni en 1 september voor de periode van één maand opengesteld. Vanaf 2021 wordt de regeling jaarlijks op 1 januari, 1 mei en 1 september voor één maand opengesteld. Subsidies tot en met € 5.000,- kunnen vanaf 17 juni 2020 het gehele jaar door aangevraagd worden.

Voor advies bij uw aanvraag kunt u contact opnemen met Durk Durksz op tel. 06 – 22 45 28 55.

Subsidieregeling Versnellingsagenda

De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân hebben een Regiodeal met het Rijk afgesloten. Onderdeel van deze Regiodeal is de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân. Met de Versnellingsagenda werkt de overheid, samen met ondernemers en onderwijsinstellingen, aan een aantrekkelijke regio waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is. Om dit te bereiken kunnen ondernemers, onderwijs- en overheidsinstellingen subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt aan de doelen van de Versnellingsagenda.

QOP
Qop is de nieuwe organisatie voor de uitvoering van de programma’s van de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân waaronder het Fjildlab (economische-en-ecologische-verbetering-landbouw). Qop is een regionale organisatie die koppelt, faciliteert en samenwerkingspartner is van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden. Qop zorgt ervoor dat alle samenwerkende partijen aan de slag gaan met projecten die de economie stimuleren.