Ouderwets (mooi) weidelandschap

De ‘greide’ van Welmoed Deinum uit Sondel staat er prachtig bij; vol met pinksterbloemen, paardenbloemen, veldzuring, gewone hoornbloemen en witte klaver.

Tegenwoordig is veel oud grasland een keer over de kop gehaald oftewel geploegd en ingezaaid met productief gras (Engels Raaigras). Ook de hoge bemesting leidt er toe dat veel oud grasland niet meer zo divers is.

Wat is dit perceel in Sondel positief voor insecten! Het oranjetipje vliegt nu en zet zijn eitjes af op pinksterbloem (waardplant / gastheer). Ook de paardenbloem fungeert als een magneet voor insecten in het voorjaar. Verder bloeien er dan immers nog maar weinig planten.

Wat vaak vergeten wordt is hoe interessant een paardenbloem is voor een melkveehouder vanwege het hoge seleniumgehalte en daarmee positieve effect op koegezondheid. Laat deze bloemen daarom vooral groeien en bloeien! Niet alleen voor het fraaie zicht, maar juist ook voor de biodiversiteit en gezondheid van het vee.