Pilot met consulent

Goed nieuws! Gisteren is bekend geworden dat we volgend jaar een pilot gaan draaien met een CONSULENT! Hij / zij zorgt o.a. voor advies op maat op het boerenerf en begeleidt studiegroepen / workshops.
Het aanbod van de consulent kan ingezet worden bij individuele / groepsvragen en in projecten veen/weide, agrarische natuurbeheer of landschapsinrichting. Doel is een gespreide inzet van de consulent.We onderscheiden in de inzet van de consulent 2 niveau’s namelijk het Cursus/advies niveau en het Verdiepingsnivau.
De provincie Fryslân maakt dit mogelijk door een subsidie te verstrekken die loopt tot aug 2020.
 
In januari volgt uitgebreider nieuws.