Pilotgroep: Samenwerking Melkveehouderij – Akkerbouw

24 November was er wederom een digitale sessie van de groep die we begeleiden in het kader van: Samenwerking Melkveehouderij – Akkerbouw.
Dit keer was de gastspreker: boer Reind Katerberg uit Drenthe.

De begeleiding van deze groep is in handen van Henk Westerhof.

Praktijkvoorbeeld

Reind is voor ons een praktijkvoorbeeld van samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij. Hij is veevoedingsdeskundige en melkveehouder en gaat in op hoe zij de samenwerking hebben ingericht vanuit gewaskeuzes en veevoeding. De balans tussen wensen vanuit de akkerbouw en melkveehouderij is hierbij een randvoorwaarde.

De volgende thema’s zijn behandeld:

  • Wat was de reden om te gaan samenwerken
  • Wat vraagt een goede samenwerking
  • Hoe hebben zij dit georganiseerd (wel of geen gezamenlijk teeltplan, idem bemestingsplan, keuze gewassen, teelt beslissingen, enz)
  • Wat zijn de uitgangspunten hierbij:  voldoende en kwalitatief goed ruwvoer, eigen krachtvoer, eigen eiwitproductie, inpassing in rantsoenen, hoe ver kun je hierin gaan.
  • Praktische aandachtspunten