Presentatie LAP aan Verenging voor Bedrijfsvoorlichting Stiens

Afgelopen woensdagavond waren Landbouw Adviespoolcoördinator Martine Hijlkema en Anne Jansma, adviseur natuurinclusieve landbouw bij Living Lab Fryslân te gast bij de VVB in Stiens. Aan een groep van zo’n 25 agrariërs is uitleg gegeven over beide organisaties en waarvoor men zoal bij LAP en/of LLF kan aankloppen.

Martine

Martine heeft verteld over een aantal praktijkcasussen, zodat de aanwezigen meer een beeld hebben bij de vragen die ze zoal kunnen stellen om natuurinclusieve landbouw (NIL) meer op hun eigen bedrijf te introduceren.

Anne

Anne heeft verteld wat wij verstaan onder NIL, hoe zou je hier met kleine stapjes op je eigen bedrijf mee kunnen beginnen of verder kunnen doorvoeren?

De meeste vragen gingen over:

  • Hoe zijn de adviseurs gescreend?
  • Hoe werkt het als ik bel met een vraag, wat is de routing?
  • Schets eens een praktijkvoorbeeld van A – Z.
  • Wat is het budget per agrariër?
  • Wie bepaalt of de vraag in behandeling wordt genomen?
  • Waar moet de vraag aan voldoen?