Aangepaste machines voor op natter veen

terug naar project overzicht

Status:Afgerond
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:Cumela, Provincie Fryslân, Veenweide
Partners:Cumela
Looptijd:2019-2021
Omschrijving:

oplossingen en een toekomstbestendige loonwerksector realiseren in het Friese veenweidegebied bij natter veen

Meer informatie:https://www.veenweidefryslan.frl/onderzoeken-en-innovatie/machines-nat-veen