Beespoke

Status:In uitvoering
Trekker:
Partners:HVHL, Cruydthoeck, HVHL, Waadrâne, Provinsje Fryslân.
Looptijd:2018-2021
Omschrijving:

In het gebied van Waadrane wordt gekeken welke kansen er zijn voor bestuivers en om natuurlijke plaagbestrijding te doen, zodat er minder insecticiden gebruikt kunnen worden.

Meer informatie:https://northsearegion.eu/beespoke