Better Wetter fase II en III

Status:In uitvoering
Trekker:Gemeente Dantumadeel, A&W, NHL, HVHL, NFW
Partners:Wetterskip
Looptijd:tot 2022
Omschrijving:

Economische voordelen natte teelten -demonstratie

Meer informatie:http://www.betterwetter.nl/