Biodivers Schier

terug naar project overzicht

Status:In uitvoering
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:Boerenbelang
Partners:Louis Bolk Instituut, Provincie, Natuurmonumenten
Looptijd:2020-2024
Omschrijving:

Doel is om de landbouw op Schier anders in te richten, om zo de stikstofdepositie, en daarmee de kosten voor natuurherstel, te verlagen.