BioDiverseMelk

terug naar project overzicht

Status:In uitvoering
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:VHL en DairyCampus
Partners:Kernteam: Van Hall Larenstein (VHL), FrieslandCampina, Limagrain, WUR. Ander partners:Erve Mentink, Rabobank, Hoogland BV, Studiegroep Dier en Kruid, Stichting Living Lab natuurinclusieve landbouw, Stichting Platform Natuurlijke Veehouderij. Financiers:SNN, Melkveefonds, Mesdagfonds, DairyCampus innovatiefonds, Gemeente Leeuwarden, consortiumpartners (VHL, FrieslandCampina, Limagrain)
Looptijd:2021 - 2024
Omschrijving:

Het specifieke doel van het PPS project BioDiverseMelk is onderzoeken wat het effect is van kruiden die ingezet worden voor functionele agrobiodiversiteit op de melksamenstelling, methaan- en stikstofemissies, en melkveehouders hiermee een handelingsperspectief te geven om een gezond en onderscheidend zuivelproduct te maken dat ook economisch verwaard kan worden.

Meer informatie:https://www.hvhl.nl/onderzoek/projecten-content/biodiversemelk.html