BioFiltrEva: nul-emissie door biofiltratie en waterhergebruik 

Status:In uitvoering
Trekker:CEW
Partners:Consortium: Wetterskip Fryslân, HZPC, Maatschap Jensma - De Vries, Van Gunst, CEW
Looptijd:2020-2022
Omschrijving:

wordt gewerkt aan een innovatieve methode voor waterkringloopsluiting bij een agrarische spoelplaats in Hallum