Bodem APK Fryslân

Status:In uitvoering
Trekker:LTO Noord projecten
Partners:CLM, WUR
Looptijd:2017-2021
Omschrijving:

Inzicht krijgen in eigen bodemleven. Door kennis over bodemecologie beschikbaar te stellen, willen we samen de bodemkwaliteit verbeteren.

Meer informatie:https://bodemapk.nl/