Boeren meten water Noord Nederland

terug naar project overzicht

Status:In uitvoering
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:LTO Noord projecten, Accacia Water
Partners:TWTG, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest
Looptijd:2019-2023
Omschrijving:

Meten en verzamelen van informatie over grondwater door boeren in verziltingsgebieden

Meer informatie:https://agrarischwaterbeheer.nl/content/boeren-meten-water-noord-nederland