Boeren meten water Veenweide

Status:In uitvoering
Trekker:LTO Noord projecten, Accacia Water
Partners:TWTG, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest
Looptijd:2020-2023
Omschrijving:

Meten en verzamelen van informatie over grondwater door boeren in veenweidegebieden