Cursus samenwerking natuurinclusieve landbouw melkveehouderij en akkerbouw

terug naar project overzicht

Status:Afgerond
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:Living Lab
Partners:SPNA
Looptijd:
Omschrijving:

Cursus om inspiratie en kennis te delen over mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van natuurinclusieve/kringlooplandbouw