De Bodem werkplaats (bodempractor)

Status:Afgerond
Trekker:Nordwin
Partners:HVHL
Looptijd:
Omschrijving:

Kennisoverdracht naar studenten over bodemkunde