Diversiteit in Duurzaam Melken

Status:In uitvoering
Trekker:Versnellingsagenda Melkveehouderij
Partners:HVHL
Looptijd:
Omschrijving:

Door middel van diversiteit in boeren en aanpak richting duurzaamheid te laten zien boeren stimuleren