Duurzaam bodembeheer uitbreiding strorijke stalmest

terug naar project overzicht

Status:In uitvoering
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:HVHL
Partners:Ecolana, Agro-agenda
Looptijd:2019-2022
Omschrijving:

Doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in het meerjarige effect van het niet onderwerken van strorijke stalmest op de bodemkwaliteit, nutriëntenemissie en bovengrondse biodiversiteit in de akkerbouw op klei- en zavelbodems