Experiment strorijke stalmest

terug naar project overzicht

Status:In uitvoering
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:HVHL
Partners:Ecolana
Looptijd:2020-2023
Omschrijving:

Doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in het meerjarige effect van het niet onderwerken van strorijke stalmest op de bodemkwaliteit, nutriëntenemissie en bovengrondse biodiversiteit in de akkerbouw op klei- en zavelbodems. In de periode 2020-2023 metingen doen aan de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen en bepalen wat de invloed is van niet onderwerken op bodemkwaliteit, opbrengst, productkwaliteit van gewassen, uitspoeling naar oppervlakte water, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, aaltjes en insecten) en akkervogels.