Foarútbuorkje mear mei minder

terug naar project overzicht

Status:In uitvoering
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:DLV
Partners:HVHL, Living Lab
Looptijd:2019-2021
Omschrijving:

Project gericht op verminderen externe inputs en emissies zonder verlies in productie en opbrengst. Werken op bedrijf aan kringlooplandbouw

Meer informatie:https://www.dlvadvies.nl/nieuws/hoe-broeikasgassen-de-bodem-beinvloeden/1482