Gebiedsproject Pijpkaneel

Status:In uitvoering
Trekker:Provinsje Fryslân
Partners:
Looptijd:
Omschrijving:

Pilot dubbeldoelgrond. Ontwikkelen natuurinclusieve landbouw in polder Pijpkaneel door meer grond onder het bedrijf (extensivering) welke wordt ingezet voor natuur/biodiversiteit