GO-GRASS

Status:In uitvoering
Trekker:Zabala
Partners:NFW, Accres, Schut Papier, Van der Meer
Looptijd:2023
Omschrijving:

EU-project waarbij laagwaardige grasstromen worden verwaard. In NL gaat het om berm- en natuurgras voor papierproductie.

Meer informatie:https://www.go-grass.eu/nl/nederland/