Greendeal: Biomassa, fermenteren, groenstations

terug naar project overzicht

Status:Afgerond
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:WUR
Partners:Collectief ILM, Sudwestkust en ELAN, Wetterskip, Provincie, LTO Noord, AJK
Looptijd:2018
Omschrijving:

Wegnemen barrieres biomassa verwerking gericht op verwerking lokaal op erf of perceel en mengen met mest (mestwetgeving).

Meer informatie:https://agrarischwaterbeheer.nl/content/greendeal-biomassa-fermenteren-groenstations