Hoe? Zo!

Status:Afgerond
Trekker:Collectief NFW, Midden- en West Groningen
Partners:Aequator, gebiedspartijen
Looptijd:2018-2021
Omschrijving:

Een methodiek ontwikkelen voor optimale sturing van GLB-vergroeningsmaatregelen op boerenbedrijven. GLB-pilot

Meer informatie:https://www.toekomstglb.nl/glb-pilots/hoe-zo