Innovatieve monitoring waterkwaliteit erfafspoelwater

Status:In uitvoering
Trekker:CEW
Partners:Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de Commissie Waterketen en Emissie van de Unie van Waterschappen
Looptijd:2020-2021
Omschrijving:

wordt een monitoringstechniek ontwikkeld op basis van sensortechnologie om goed zicht te krijgen op de vuilemissie van melkveebedrijven die via erfafspoelwater het oppervlaktewater bereikt.