Kansen Jerseys en andere veerassen op natter veen

Status:Afgerond
Trekker:Provincie Fryslân/Veenweide
Partners:
Looptijd:2019-2020
Omschrijving:

haalbaarheids (en vertrapping schade) onderzoek tot overschakeling op Jerseys/ander vee (doorrekenen) bij nattere veenweide