Koeien en Kruiden

Is kruidenrijk grasland de toekomst?

WAT Project Kruidenrijk grasland
Al enige tijd staat ‘kruidenrijk grasland’ volop in de belangstelling bij veehouders, burgers, overheden en NGO’s. Van Hall Larenstein initieert dit project om het voor melkveehouders aantrekkelijk te maken kruidenrijk grasland in te passen in de bedrijfsvoering. Want de wil is er misschien wel, maar het daadwerkelijk toepassen is een volgende stap. En daar faciliteert dit project in.

HOE Onderzoek effect kruidenrijk grasland

We willen onderzoeken welk effect kruidenrijk grasland op de gezondheid van de koe heeft. Het doel is de kosten aan diergezondheid (en misschien wel antibioticagebruik) zo laag mogelijk te houden, het werkplezier van melkveehouders te verhogen én dierwelzijn verder te verbeteren. We kijken naar wat het gebruik van kruidenrijk grasland kost én wat het oplevert binnen de veestapel en het landschap.

RESULTAAT Ontwikkeling verdienmodel

Samen mét melkveehouders willen we een verdienmodel ontwikkelen vóór melkveehouders die kruidenrijk grasland toepassen of willen gaan toepassen. We gaan in op vragen als ‘hoe creëer je een systeem met kruidenrijk grasland?’ en ‘hoe kun je de percelen zo goed mogelijk beheren?’. Ook gaan we in op de vele mogelijkheden om weidevogels en biodiversiteit te integreren in de bedrijfsvoering.

WIE Projectpartners

Het project wordt getrokken door Hogeschool Van Hall Larenstein in samenwerking met de collectieven Noardlike Fryske Wâlden, ELAN, Westergo

Vanuit Living Lab Fryslan is projectleider Anne Jansma betrokken bij de uitvoering

Meer informatie: https://www.hvhl.nl/themapagina/koeienenkruiden.html