Kringlopen sluiten in de melkveesector

Status:Afgerond
Trekker:Grassa
Partners:
Looptijd:
Omschrijving:

Door middel van grasraffinage eiwit verwaarden en verhogen met het oog op het sluiten van kringlopen in de melkveesector