Leverbot bij vernatting van veengrond

terug naar project overzicht

Status:In ontwikkeling
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:Provincie Fryslân/veenweide
Partners:Wetterskip
Looptijd:2021
Omschrijving:

Vervolg onderzoek op Verkenning van leverbot bij vernatting. Hierbij gaat het om monitoring van 5 jaar met HAKLAM boeren, verdere kennis ontwikkeling landelijk en begeleiding en voorlichting van boeren

Meer informatie:https://www.veenweidefryslan.frl/onderzoeken-en-innovatie/leverbot