Life Project Meadow Birds

Status:In uitvoering
Trekker:NLWKN
Partners:RUG, BFVW en collectief SWF. Financiering LIFE en Provincie Fryslân
Looptijd:2022 - 2030
Omschrijving:

Ontwikkeling kerngebieden weidevogels in lower saxony (Duitsland) en Fryslân