Mais demo’s NKG op puur veen

Status:In uitvoering
Trekker:LTO Noord Projecten
Partners:Nordic Maizebreeding en 23 boeren
Looptijd:2019-2020
Omschrijving:

Veenoxidatie en kerende grond bewerking ontmoedigen, communicatief