Maisteelt in relatie tot Veenweideopgave

Status:Afgerond
Trekker:LTO Noord projecten
Partners:WUR, Aequator
Looptijd:2018-2019
Omschrijving:

Testen van verschillende grondbewerkings en zaaitechnieken om bodemdaling te beperken bij maisteelt op veen grond.