Wat Masterclass natuurinclusieve landbouw

Op 8 december 2016 bezocht ‘rockster-boer’ Joel Salatin de boeren uit het netwerk van Living Lab. Voor deze grote, diverse groep jonge Friese boeren is een 4-delige masterclass over natuurinclusief boeren georganiseerd. Deze masterclass is opgezet op initiatief van boer Jaring Brunia en Living Lab. Er zijn nog veel vragen rondom natuurinclusief boeren. Welke stappen kun je als boer zetten om te komen tot een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering, en wat is het verdienmodel hieronder? Door de pionierende boeren, die momenteel al actief bezig zijn of bezig gaan met het ontwikkelen van een natuurinclusieve bedrijfsvoering, bij elkaar te brengen hopen we de onderlinge kennis te vergroten.
Doel van de 4-delige masterclass is dan ook het uitwisselen van kennis en ervaring om van elkaar te leren. In 2017/18 wordt een vervolg gegeven aan deze groep en wordt bovendien een tweede groep opgestart.

Hoe Inspiratiebijeenkomsten

Op maandag 21 november heeft de Amerikaanse boer Joel Salatin de aftrap gegeven voor deze 4-delige masterclass. In een koude schuur op het melkveebedrijf van boer Brunia, nam ’s werelds meest innovatieve boer ons mee in zijn wereld. Als je niet beter zou weten, zou je zeggen dat er complete chaos heerst op het bedrijf van Salatin, varkens in de koeien stal, kippen en kalkoenen die loslopen op het land, en het verbouwen van groenten in de multifunctionele varkens en kippen stallen. Maar niets is minder waar, Salatin is erin geslaagd om op zijn bedrijf een innovatief multifunctioneel productiesysteem te ontwikkelen.

Gedurende de masterclass nam Salatin ons mee in de lessen van toegepaste ecologie en duurzaam bodembeheer. Centraal in zijn verhaal stond hoe je als boer de natuurlijke processen optimaal kunt gebruiken op je bedrijf; met als onderliggend doel om de natuur voor jou te laten werken. Dit principe illustreerde Salatin aan de hand van een aantal voorbeelden. Daarnaast onderstreepte Salatin het belang van het voeden van de bodem. Het bemesten met vaste mest en andere vormen van compost is een cruciaal element in zijn bedrijfsvoering, en heeft geleidt tot een zeer sterke bodemverbetering. Het verhaal van Salatin ging echter niet alleen over innovatieve en functionele manieren om anders te boeren, maar ook over productafzet en het verkleinen van overheadkosten. Door te zorgen voor lage vaste kosten heb je veel minder omzet nodig om winst te draaien. Inspirerende voorbeelden waarvan we zeker elementen kunnen implementeren in ons landbouwsysteem.

Tot slot gaf Salatin een bijna filosofisch antwoord op de vraag wat ervoor Nederlandse boeren mogelijk is; Als je in de auto zit en de verkeerde afslag hebt genomen, schiet je er niks mee op om langzamer te gaan rijden. Je zult namelijk nooit bij je uiteindelijke bestemming komen. Kortom, een ommezwaai in onze manier van denken en doen is nodig. Wijze lessen met voldoende stof tot napraten in de vervolgbijeenkomsten.

Wie Ervaringen deelnemers

De deelname en betrokkenheid tijdens de bijeenkomsten was hoog en veel deelnemers vroegen zelf al om een vervolg. Op dit moment is een voorstel voor een vervolgserie in de maak voor winterseizoen 2017/18