Meer uit mest, minder CO2

Status:Afgerond
Trekker:NFW
Partners:HVHL
Looptijd:
Omschrijving:

Masterclass over het onderwerp mono-mestvergisting. Daarnaast worden percelen bemonstert waar digestaat is opgebracht (bodem, bodemleven).

Meer informatie:http://www.noardlikefryskewalden.nl/meer-uit-mest-minder-co2/