Natuurinclusieve verdienmodellen

terug naar project overzicht

Status:Afgerond
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:Noardlike Fryske Walden
Partners:Collectief ILM, ELAN, NFW, FMF
Looptijd:2017-2019
Omschrijving:

Met 3 collectieven op zoek naar verdienmodellen; mix van kostprijsverlaging en opbrengstverhoging, certificering, gebiedsopgaves